Säbelschnäbler Sandregenpfeifer Silbermöwe

◄ b a c k       n e x t ►

Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula
Silbermöwe Larus argentatus Silbermöwe Larus argentatus

Watvögel und Möwenvögel (Charadriiformes)

Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta, Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula, Silbermöwe, Larus argentatus.


Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta, Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula, Silbermöwe, Larus argentatus